Ewals Cargo Care vann Medarbetarpriset för bäst presterande organisation vad gäller medarbetarnöjdhet år 2015. Förra året genomförde Ewals Cargo Care tillsammans med Integron, som är en organisation för prestandahantering, en nöjdhetsundersökning bland sina anställda.

Resultatet av denna undersökning visade att nöjdhet och engagemang hos våra anställda är mycket högt. Den 10 mars 2016 tog de bäst presterande organisationerna emot pris vid den årliga Integron Experience Awards. Ewals Cargo Care tog emot pris för bäst presterande organisation vad gäller medarbetarnöjdhet i kategorin transport & logistik.

Vi är mycket stolta över att vinna första pris och vi skulle vilja tacka alla våra anställda för deras värdefulla återkoppling.

Experience Award 2 Experience Award 2015