Branschexpertis > Fordonsindustri

En nyckelpartner inom fordonsindustrin

Ewals Cargo Care känner till kraven från fordonsindustrin bättre än någon annan

Långsiktiga partnerskap med kunder gör att Ewals Cargo Care ligger långt framme när det gäller utveckling och beredskap att hitta nästa innovativa lösning på varje logistisk utmaning.

Ewals Cargo Care's omfattande erfarenhet och vårt europeiska nätverk av tjänster har gjort det möjligt för oss att möta kraven på kapacitet och service från fordonsindustrin och gjort Ewals Cargo Care till en ledande aktör inom fordonsindustrins logistikvärld. Ewals Cargo Care och logistik inom fordonsindustrin

Kraven på 'Just In Time' från fordonsindustrin kräver ett väldigt effektivt transportsystem, även avseende kostnader. 

Under 40 år har Ewals Cargo Care utvecklat ett långsiktigt partnerskap med ett antal tillverkare inom fordonsindustrin. Med hjälp av dessa utmaningar och vår erfarenhet har Ewals Cargo Care legat i framkant gällande utveckling inom transporter och innovativa idéer.


Utmaningar

År 1990 utmanade fordonsindustrin Ewals Cargo Care att minska kostnaden för transporter.  Den innovativa lösningen blev en Mega Trailer. Med en inre takhöjd på 2,98m fick man en trailer med en volym på 100m3 - 25% mer volym än vanliga standardtrailers.

Från 3 Mega trailers år 1990 till en flotta på 3000 idag har Ewals Cargo Care kunnat möta kraven inom kapacitet och service från fordonsindustrin. 

Ytterligare utmaningar har resulterat i innovativ utveckling av trailers för att konstant förbättra kontrollen och minska kostnaden i distributionskedjan. Utvecklingen av den intermodala Mega Huckepack trailern har också gjort att Ewals Cargo Care kan klara samma utmaningar inom miljö som fordonsindustrin måste hantera.


Lösningar

Under många år tillsammans med fordonsindustrin har Ewals Cargo Care hanterat utmaningar genom nya lösningar inom området för transport och Supply Chain Management.

 

  • Transport
    The Mega trailer over the years has been steadily developed to meet the requirements of the automotive industry in terms of capacity and cost. Recent development of the Mega Huckepack trailer has taken Ewals Cargo Care a further step in providing a versatile road, rail or short sea option to meet the industry's cost and environmental priorites.
  • Supply Chain Management
    Ewals Cargo Care har resurserna, expertisen och lösningarna inom IT för att kunna analysera hela distributionskedjan och utveckla den ideala planen för att möta kraven hos underleverantörerna och tillverkarna inom fordonsindustrin
    Med hjälp av vår egen flotta och vårt nätverk av partners kan Ewals tillhandahålla både kapaciteten såväl som att hantera hela processen

Kunder & referenser

Ewals Cargo Care har varit en ledande tillhandahållare av logistik för fordonsindustrin i över 40 år. De flesta bil & lastbilstillverkare samt underleverantörer återfinns bland Ewals Cargo Care's kunder.

Från avgasrör till bilsäten, från en full last till värdeskapande logistik, allting är möjligt för Ewals Cargo Care inom fordonsindustrin.


Branschexpertis

För mer information om våra tjänster för bilindustrin, vänligen kontakta vår engelsktalande produktspecialist*:

* Vänligen skicka Era förfrågningar gällande priser direkt till din lokala kontakt eller via formuläret på denna hemsida.