Trucks van Ewals Cargo Care met het Lean and Green logo
Branschexpertis > Hälsa & Hygien

Ewals Cargo Care inom hälsoindustrin

Med vårt omfattande europeiska nätverk av tjänster för Mega trailers är Ewals Cargo Care väl utrustat för att klara transportkraven hos hälso- och hygienindustrin.

Genom investeringar i kommunikation och nya kyltrailers samt  Mega huckepack trailers är Ewals Cargo Care utrustat för att tillhandahålla tjänster runtom i Europa via väg, järnväg eller sjö (roro).Logistik inom hälsoindustrin

Kvalitativa tjänster och pålitlighet gällande leveranser är avgörande för hälso- och hygienindustrin, men inom distributionskedjan ökar kostnader såväl som säkerhetskrav. 

Ewals Cargo Care har investerat i och positionerat sig som en ledande aktör inom logistik för hälsoindustrin. 


Utmaningar

Kvalitet på utrustning och pålitlighet gällande service är avgörande, men den största utmaningen med en ökning av servicenivån är att åstadkomma kostnadsbesparingar inom logistikkedjan

Nära kopplat till ökade regleringar och säkerhetskrav arbetar Ewals Cargo Care för att tillhandahålla logistiklösningar som klarar dessa utmaningar.


Lösningar

För att klara utmaningarna har Ewals Cargo Care tydliga mål för investeringarna

 • Mega Frigo trailers
  Ewals Cargo Care använder nya klimatreglerade Mega trailers för att leva upp till kraven för produkter som kräver en särskild temperatur och för att tillhandahålla hög säkerhet även för omgivande produkter.
 • Mega Huckepack Trailers
  Långt ifrån alla hälso- och hygienprodukter kräver klimatreglerade förhållanden under transporten så Mega Huckepack trailern är den ideala lösningen och ger maximal volym för lätta förbrukningsprodukter och flexibiliteten från väg, järnväg eller sjö för att uppnå optimering i förhållande till kostnaden.
 • Supply Chain Management
  Tillsammans med våra kunder har Ewals Cargo Care expertisen och IT- systemen för att kunna analysera hela distributionskedjan och tillhandahålla en ritning för den optimala kedjan - både gällande kostnader och service
 • Starkt nätverk i kombination med partners
  Ett omfattande nätverk och samarbete med pålitliga transportpartners gör att Ewals Cargo Care kan hantera de största transportuppläggen. För kunden innebär detta en dedikerad kontaktperson och tid för att fokusera på det som verkligen är viktigt för hälsoindustrin

Kunder & Referenser

Ewals Cargo Care har mer än 10 års erfarenhet av transporter för hälsoindustrin och utför transporter för tillverkare av lätta produkter inom förbrukningsmateriel.

Flottan av nya Mega Huckepack trailers håller hög kvalitet för att kunna klara de krav på både kapacitet och renlighet som branschen ställer.    


Branschexpertis

För mer information gällande tjänster inom denna bransch, vänligen kontakta vår engelsktalande produktspecialist*:

* Vänligen skicka Era förfrågningar gällande priser direkt till din lokala kontakt eller via formuläret på denna hemsida.