Branschexpertis > Papper & Förpackning

Er transportpartner inom pappers- och förpackningsindustrin

Med 3 000, 100m3 stora Mega trailers är Ewals Cargo Care den ideala transportpartnern för pappers- och förpackningsindustrin

Ewals Cargo Care har utfört transporter åt branschen i mer än 20 år. Ända sedan Mega Trailern introducerades för 20 år sedan har förpackningsindustrin dragit fördel av kostnadsbesparingarna som det innebär att transportera 25% mer produkter i samma antal fordon. Logistik för Papper & Förpackning

Med sin starka flotta på 3000 Mega trailers har Ewals Cargo Care i över 20 år stått för pålitlighet och kapacitet för tillverkare av dryckesburkar, kartong, plastförpackningar och pappersprodukter. 

 • Ewals Cargo Care trailers
  3 000 Mega Huckepack trailers. Dessa intermodala trailers tillhandahåller 100m3 lastningsvolym tack vare ett högre (och höjbart) tak. Den intermodala aspekten innebär att dom kan transporteras via väg, järnväg och sjö.

Dessa lättviktiga produkter kan utnyttja den maximala volymen som en Mega trailer kan erbjuda och ger ett alternativ för transport till låg kostnad med generellt stor volym, främst åt förbrukningsmateriel.


Utmaningar

Säsongsbetonade volymer och oförutsägbar produktion kräver flexibelitet och snabb reaktion gällande flödet av transporter för att klara tillverkarnas deadlines och detaljhandels krav.

Standardkrav gällande förpackningar för mat och hygienartiklar gör det avgörande att vissa produkter levereras i tid och i perfekt skick, redo att användas direkt i produktion. Ewals Cargo Care har erfarenheten att hålla de löften som ges.      

 


Lösningar

Ewals Cargo Care har kapaciteten för att kunna klara stora variationer i efterfrågan med hjälp av sin flotta på 3000 Mega trailers och även resurserna att leverera i tid, varje gång.

Förare har tydliga instruktioner och nödvändig erfarenhet för att kunna lastsäkra dessa lätta produkter på ett sådant sätt att skador kan undvikas och produkten kan levereras i perfekt skick. 

 • Transport
  Ewals Cargo kan hitta den bästa möjliga transportlösningen genom att använda vårt eget nätverk av Megatrailers.
 • Supply Chain Management
  Ni hanterar med största sannolikhet ett stort antal transporter varje månad. Lyxen att ha bara en eller möjligtvis ett fåtal kontaktpersoner för alla Era transporter medför ett stort värde. Ewals Cargo Care har möjligheten att hantera hela Ert upplägg inom transport vilket innebär att Ni bara har en kontaktperson. Enkelt och pålitligt.
 • Lastning
  Inom denna bransch hanterar vi alla typer av produkter såsom pappersrullar, stapelbart gods och övrigt. Tillsammans med Er kan vi komma fram till den optimala lösningen för lastning genom att använda verktyg för planering och beräkning. Genom att göra detta kan vi minska antalet sändningar som behövs och optimera effektiviteten, givetvis samtidigt som vi väger in Era behov och begränsningar.

Kunder & Referenser

Ewals Cargo Care's erfarenhet av förpackningsindustrin sträcker sig över 20 år tillbaka i tiden till när Megatrailern först introducerades. Megatrailern är den ideala lösningen för att förflytta stora volymer av produkter med låg vikt, såsom tomma dryckesburkar som transporteras i tusentals Megatrailers från Storbritannien till Nederländerna, Belgien, Tyskland, Frankrike och Spanien.  Ewals Cargo Care's kapacitet och flexibilitet att leverera direkt och i rätt tid till produktionsanläggningen ger en länk som är avgörande för den totala distributionskedjan. 

Plastförpackningar för färg och och rengöringsprodukter för hushåll  transporteras också i Mega trailers, vilket ger 25% mer kapacitet än en vanlig trailer, och minskar transportkosnaden per enhet för något som är nödvändigt men i slutändan ändå ska kastas bort. 

Ewals Cargo Care har kapaciteten för sändningar av stora volymer med pappersrullar och pallar med kartonger till ett antal destinationer inom Europa.        

 


Branschexpertis

För mer information gällande tjänster inom denna bransch, vänligen kontakta vår engelsktalande produktspecialist*:

* Vänligen skicka Era förfrågningar gällande priser direkt till Er lokala kontakt eller via formuläret på denna hemsida.