Ewals Cargo Care > Att arbeta på Ewals Cargo Care

Att arbeta på Ewals Cargo Care

Om du vill arbeta på ett familjeföretag med stora ambitioner inom logistikbranchen kanske vi har rätt  karriärmöjligheter för dig.

Som tjänsteutövare är Ewals Cargo Care beroende av hängivenheten och professionalismen hos sina anställda. Våra anställda är nyckeln till vår framgång och vi är stolta över att ha utvecklat en unik ‘familjär’ kultur präglad av hängivenhet och lojalitet som har vuxit fram under mer än 100 år.


Läs mer om:

Lediga tjänster & spontanansökan

Vi har för närvarande följande lediga platser på vårt kontor Gothenburg:
Customer Service Representative
Key Account / Outside Sales Representative
Traffic Manager

Skicka en spontanansökan till HRM och beskriv så detaljerat som möjligt vilken typ av position du är intresserad av och vilka kompetenser du har.


Internships & Examensarbeten

Letar du efter ett internship eller ett examensarbete?

Våra internship eller examensarbeten ger dig möjligheten att utveckla dig själv och din yrkesroll inom logistikindustrin. Därför erbjuder vi ett antal internships och examensarbeten varje år. Du kan ha en aktiv roll i ett av våra projekt eller vara delaktig i den operativa verksamheten. Vi kan erbjuda dig många möjligheter inom olika arbetsområden.

  • Hur man ansöker till ett internship eller examensarbete
    Du kan ansöka till ett internship eller examensarbete direkt på vår hemsida. Titta under sektionen Internships & Examensarbeten för att se vilka internships eller examensarbeten som är aktuella för tillfället. För att ansöka om en position, Skicka ett mail till HRM

    Det finns även möjlighet att skicka en spontanansökan. Så snart ett nytt internship eller examensarbete blir tillgängligt försöker vi matcha detta mot studenter i vår databas.

    Förutom ditt CV är det viktigt att skicka med ett detaljerat personligt brev som tydligt visar vilken period du söker internship/examensarbete och vilken typ av projekt du skulle föredra.

Program för unga talanger (Young Potentials)

År 2006 startade Ewals Cargo Care ett “Young Potential Program” (YPP). Vi ville skapa en plattform för att sammanföra unga relativt nyutexaminerade anställda (Kandidat eller Magister examen). Meningen med YPP är att dela kunskap från företaget till gruppen och från gruppen till företaget.

Alla anställda som deltar i YPP har en fast anställning på företaget (ej traineestjänst). Medlemmarna av YPP är ansvariga för att själva organisera möten och leda diskussionerna kring olika ämnen under dessa.  Förutom detta deltar medlemmarna i projekt som del av en projektgrupp angående ämnen som är aktuella för företaget. Dessa projekt inom YPP följs upp under möten med medlemmarna av YPP och får stöd av olika chefer inom företaget.

  • Programmet
    Programmet hålls vid 5 tillfällen per år och inkluderar en aktivitet inom ett särskilt område. Generellt deltar man i YPP i 2 till 3 år. För närvarande består YPP av en grupp på ca 15 personer med väldigt olika bakgrund; från olika länder, med olika utbildningsbakgrund och olika verksamhetsområden. Deltagande i YPP uppmuntrar generell och specifik kunskap om företaget vilket är väldigt användbart i den framtida karriären på Ewals Cargo Care.

Skulle du vilja veta mer om Ewals Cargo Care?

Ewals Cargo Care är ett av få återstående familjeägda logistikföretag i Nederländerna. Under de senaste 100 åren har vi utvecklat en unik  ‘familjär’ kultur av hängivenhet och lojalitet, utförd av proffs.

Inom vår organisation finns många möjligheter för att växa inom ett antal olika yrken och specialistområden: självklart inom logistik men även inom inköp, marknadsföring, IT, finans, engineering, juridik, fleetcontrol etc. I Nederländerna och utanför.


Ewals Cargo Care erbjuder

Vi erbjuder en organisation där stort fokus ligger på kvaliteten hos våra medarbetere. Genom utbildning, job rotation och personlig vägledning stimuleras medarbetare att växa och bli bättre.

Vi har en kultur med ledorden 'no-nonsense' och arbetar med snabba kanaler för kommunikation.


Kontaktinformation rekrytering

Vill du veta mer om dina karriärmöjligheter inom Ewals Cargo Care, vänligen kontakta vår HR-ansvariga: