Ewals Cargo Care > Filosofi

We CARE about you

I en värld av marknader som snabbt utvecklas måste varje tillverkningsprocess vara redo för förändring. 

Som företag vill du vara beredd på varje förändring på marknaden och de nya situationer och möjligheter som dom erbjuder. Ewals Cargo Care förstår att detta kräver innovativa lösningar inom transporter. Lösningar som lever upp till Era specifika krav och som låter Ert företag fokusera på Era starka sidor. Läs mer om:

We CARE about our history

Ewals Cargo Care grundades 1906 och är fortfarande ett familjeägt företag - i nuläget i säkra händer på den fjärde generationen inom Ewals: 

Bram Ewals
Pim Ewals
Sjoerd Ewals

Tillsammans med alla team av experter inom Ewals Cargo Care tillhandahåller vi lösningar på alla Era logistikproblem. Via väg, järnväg eller sjö tar våra medarbetare hand om Ert gods och Era behov. 


We CARE about supply chain competiveness

Tillsammans med Er vill vi skapa den bästa logistiska planen. Vi tar inte bara hand om utformning och planering utan även implementationen av ett helt nytt upplägg. Våra system för transportplanering har utvecklats internt av våra egna systemtekniker vilket gör att vi kan optimera rutter för transport och utnyttjande av dragbilar och trailers. Resultatet av detta blir lägsta möjliga transportkostnad och optimal effektivitet.


We CARE about partnership

För att kunna uppnå det bästa resultatet i alla situationer krävs ofta bra partnerskap. Genom att känna våra kunder och partners inom logistik, lyssna på deras önskemål och förstå deras verksamhet kan Ewals Cargo Care erbjuda skräddarsydda lösningar inom logistik. Genom ett nära samarbete med dessa partners kan Ewals Cargo Care upprätthålla ett effektivt globalt nätverk inom transport. Olika kunders behov av särskilda lösningar har drivit fram otaliga innovationer inom Ewals gällande design av utrustning och lösningar inom IT.


We CARE about your capacity requirements

Ryggraden i vårt omfattande nätverk av tjänster är vår egen flotta av 3 000 Mega Huckepack trailers. Dessa trailers, med en volym av hela 100m3, kan skickas via väg, järnväg och färja. Byten mellan transportslagen kan ske snabbt i ett väl utbyggt multimodalt system som kan tilllhandahålla kapacitet för stora, återkommande volymer inom vårt omfatatnde europeiska nätverk. Med vår egen intermodala flotta och olika transportpartners kan vi tillhandahålla globala lösningar inom logistik och leverera flexibilitet, kvalitet, säkerhet och mervärde. 


We CARE about our people

Ewals Cargo Care är ett privatägt familjeföretag med 2200 anställda i 17 länder i Europa, vart och ett med sin egen lokala erfarenhet och expertis.  Med denna breda erfarenhet är Ewals anställda företagets största tillgång och kan leverera operativ spetskompetens och högkvalitativ kundservice. Internutbildning och erfarenhet ger alla möjligheten att öka sin kompetens för att kunna leverera precis den lösning inom logistik som Ni är ute efter. 


We CARE about the environment

Transporter skadar vår miljö. Ewals Cargo Care är väl medvetna om detta och arbetar kontinuerligt för att minska skadliga utsläpp och därmed påverkan på miljön. Vi gör inte detta enbart genom att investera i dragbilar med låga utsläppsnivåer, utan även genom hög utnyttjandegrad av våra trailers, minimering av tomkilometer och användning av våra senaste IT-sysstem för att planera en optimal rutt. Detta tillför inte bara en grön lösning till er distributionskedja utan kan även leda till kostnadsbesparingar genom miljövänliga, multimodala alternativ.