Trucks van Ewals Cargo Care met het Lean and Green logo

Ewals miljöarbete

Transporter skadar vår miljö. Ewals Cargo Care är väl medvetna om detta och arbetar kontinuerligt för att minska skadliga utsläpp och därmed påverkan på miljön.

Ewals Cargo Care ligger långt framme inom arbetet för en hållbar miljö inom transportindustrin. Löpande finansiella och teknologiska investeringar i järnvägsanpassade Mega Huckepack trailers, dragbilar med låga utsläppsnivåer, hög utnyttjandegrad av våra trailers, minimering av tomkilometer och användning av våra senaste IT-system för att planera en optimal rutt, visar på Ewals Cargo Care's engangemang för att minska utsläppen av koldioxid.Läs mer om:

Ewals Green Care

Ewals Cargo Care har hållbarhet som ett av sina nyckelvärden och fokuserar förbättringar av  resultatet enligt 4 kategorier: Koncept, Tillgångar, Resurser och Anställda (Concepts, Assets, Resources & Employees)


Tactical Engineering Solution

Koncept

I över 100 år har vi levererat smartare logistik och i processen åstadkommit en grönare distributionskedja – oavsett om den är en del av vårt internationella nätverk inom transporter eller vårt koncept att vara en Lead Logistics Provider.

Vi är övertygade om att ju mer effektiv en distributionskedja är desto mindre påverkan har den på miljön och våra senaste koncept inom logistik har resulterat i att 60% av våra volymer nu är multimodala.

Utvecklingen av vårt senaste IT-system TES (Tactical Engineering Solution) gör det möjligt att snabbt identifiera den optimala logistiklösningen för komplexa volymer och nätverk och bidra med synergier till våra kunders nätverk inom logistik.


Tillgångar

Under 1990-talet utvecklade Ewals Cargo Care Mega-trailern med en volym på 100m3, alltså med en kapacitet som är mer än 25% högre än en standardtrailer. Idag har Ewals Cargo Care 3 000 Mega trailers och är störst på kapacitet. Kontinuerlig teknisk utveckling resulterade i den multimodala versionen: Mega Huckepack trailern som kan flyttas över till transport via järnväg och färja och därigenom minska antal mil som körs på väg och utsläppen av koldioxid.

Samtliga av våra 400 egna dragbilar har motorer med Euroklass 5 och alla inhyrda bilar via underleverantörer väljs ut och godkänns enligt samma krav.

 

Mega Huckepack trailer wordt op een trein geplaatst

Zonnepanelen op het kantoorgebouwd van Ewals Cargo Care

Resurser

Tillgångar förbrukar resurser såsom diesel eller elektricitet. Genom att leta efter alternativa energikällor såsom flytande naturgas,  LNG (Liquid Natural Gas) eller att fokusera på mer effektiv användning av program för ekodriving försöker vi minska konsumtionen av diesel.

Utöver detta så är våra warehouse i den mån det är möjligt utrustade med solpaneler för att ge en alternativ energikälla. Vi är även noga med hur vi använder kontorsmateriel och hur vi reser för att så mycket som möjligt minska påverkan på miljön.


Medarbetare

Våra anställda står i centrum av vår organisation. En trygg och bekväm arbetsmiljö är basen för hållbara relationer.

Vi skapar en hållbar arbetsmiljö genom att lyssna på våra anställda under trygga förhållanden för att uppnå bästa möjliga långsiktiga resultat.

Entreprenörskap är till exempel något som stimuleras inom alla nivåer av vår organisation.


Utmärkelse för Lean & Green

Ett åtagande om att minska utsläppen av koldioxid med 20% på 5 år har resulterat i att Ewals Cargo Care har fått utmärkelsen Lean and Green Award, minskningen av utsläpp av koldioxid har redan nått 17%.

Bram Ewals neemt de Leand and Green Award in ontvangst

I maj 2011 fick Mr Bram Ewals (CEO) ta emot utmärkelsen Lean & Green Award från Coen Faber på företaget Connekt. 

Certifikat Ewals Green Care

För att uppmuntra våra kunder att bidra till en minskning av utsläpp av koldioxid kommer Ewals Cargo Care från och med 2013 att utfärda ett särskilt "Ewals Green Care Certificate" till kunder som utnyttjar våra gröna alternativ inom logistik.

Åtskilliga stora kunder såsom IKEA och Johnson Controls har redan blivit tilldelade Ewals Green Care Certificate.