Ewals Cargo Care > Partners

Partnerskap : Basen för Ewals Cargo Care's framgång.

Åratal av relationsbyggande med kunder och leverantörer har format dagens Ewals Cargo Care. 

Ewals Cargo Care inser att vi bara är en del av kedjan som utgör helheten och förlitar oss på våra kunder och leverantörer, järnvägs- och färjeoperatörer, IT tjänster och utbildningsföretag för att hjälpa oss att nå våra mål  Läs mer om:

Partnerskap med våra kunder

Det ultimata målet för Ewals Cargo Care är att utveckla ett sunt partnerskap med våra kunder. Genom samarbete och lyhördhet för våra kunder kan vi leverera den service som efterfrågas. 

Genom att arbeta tillsammans med våra kunder och förstå deras verksamhet strävar Ewals Cargo Care efter att tillhandahålla service med kvalitet på varje nivå : På operationell nivå innebär daglig kontakt och hjälpvillighet att förtroende byggs upp och på strategisk nivå leder detta till en trygghet att ingå affärsrelationer som varar i åratal. 


Partnerskap är en del av affärsmodellen hos Ewals Cargo Care

Partnerskap är grunden för affärsmodellen hos Ewals Cargo Care. Med vår flotta som bas kan vi garantera en särskild kapacitet men vi erbjuder även flexibilitet genom användandet av fasta partners.

Utöver flexibilitet erbjuder våra partners även speciallösningar och lokal kännedom om marknader.


Partnerskap för global service

Om Ni flyttar er produktion så flyttar vi med Er. Genom vårt globala nätverk har vi styrkan hos en heltäckande leverantör för att optimera Er globala distributionskedja.

Vår avdelning för Flyg & Sjö  (Air & Ocean) har all nödvändig expertis för att kunna hantera Er sändning via flyg och båt. Vi använder oss av utrustningen och kunskapen hos externa parter med vilka vi har etablerat ett omfattande samarbete. Genom vår partner Tigers erbjuder vi kompletta tjänster för distributionskedjan till och från fjärran östern, Australien och Nord- och Sydamerika.

Genom en annan partner, S-Net, kan vi erbjuda tjänster till och från södra Asien. Andra delar av världen täcker vi genom en organisdation av nätverk, Global Logistics Network.

 


Universitet & Utbildning

Ewals Cargo Care samarbetar med skolor och universitet. Ewals Cargo Care bidrar till utvecklingen av utbildningsprogram, organiserar kurser på mastersnivå och ger möjligheter för internships.

För mer information, vänligen kontakta vår Human Rescources department.


Ewals Cargo Care och Logistics Institute Dinalog i Breda, Nederländerna.

Den 1:a oktober 2011 öppnade Ewals Cargo Care sitt kontor på Dinalog för att uppmuntra och främja Dinalogs initiativ. Ewals Cargo Cares ingenjörer inom logistik siktar mot att:

 • Skapa innovationer inom Supply chain i samarbete med andra företag. 
 • Etablera ett nära samarbete med Dinalog och dess projekt.
 • Skapa förutsättningar för att dela kunskap mellan de företag som deltar.
 • Dinalog
  Dinalog, det “holländska institutet för avancerad logistik” etablerades 2009 av den holländska regeringen med syftet att främja innovationer inom logistik och Supply Chain Management. Innovationer skapas mycket enklare när företag, regeringen och centers för expertis kan arbeta tillsammans på ett ställe - Dinalog New Business Hub i Breda.

  Vid Dinalog New Business Hub arbetar de olika parterna tillsammans för att uppnå ett huvudmål: att se till att Nederländerna blir ledande I Europa inom kontroll och koordination av transnationella flöden av gods till år 2020. Detta kan bara uppnås genom innovation och samarbete mellan aktörer inom alla sektorer för transport; järnväg, väg, flyg och sjö, och mellan utredare och experter på logistik inom olika supply chains.
 • Projekt som Ewals Cargo Care deltar i
  Ewals Cargo Care har en aktiv roll när det gäller att skapa och upprätthålla nära förbindelser med företag och projekt kopplade till Dinalog. Till exempel har Ewals Cargo Care och Modint (den mest kända handelsorganisationen för tillverkare, importörer, agenter och återförsäljare av kläder, modeaccessoarer, mattor och (interiöra) textilier i Nederländerna) en aktiv roll i ett nytt projekt kallat ”Bundling at Source Location”. (svensk översättning ungefär ” Samling vid källan”)

  Inom detta projekt arbetar ett antal distributörer och medlemmar av Modint sida vid sida med Ewals Cargo Care. Individuella sändningar levereras till strategiskt belägna cross docs i Asien. Ewals Cargo Care plockar, packar och sätter samman sändningar och lastar dessa i containers – en ‘consol box’
  Consolboxarna med ‘mixade sändningar’ skeppas till Europa och Ewals Cargo Care arrangerar vidare distribution till slutkunderna för medlemmarna av Modint.

För mer information om Dinalog och de projekt som Ewals Cargo Care deltar i kan Ni besöka Dinalogs hemsida eller kontakta Marc Mous, Manager Sales Engineering & Sustainability, Ewals Cargo Care (Tel: +31 (0) 77 3202 402