IT-lösningar

Mervärde och ökad produktivitet. 

IT är en av de drivande krafterna bakom logistikoptimering.  Det ger oss möjligheten att fortsätta att ytterligare förbättra kommunikationer och samarbete med kunder och kedjepartners.  Vi ligger i spetsen för optimeringsplanering och systemintegration med våra kunder. 


Lees meer over:

Snabb och flexibel systemintegration

Affärsingenjörer och IT-ingenjörer arbetar i nära samarbete inom Ewals Cargo Care för att utveckla vårt egna IT-landskap baserat på den senaste teknologin som möjliggör bästa prestanda både internt och externt. Ett område som vi är extremt avancerade inom är länken med andra plattformar. Vi kan koppla våra nätverk och system till våra kunders på en hög nivå; från en-till-en EDI-integration till online-informationsutbyte via Ewals portal. Dessutom garanterar vår serviceorienterade arkitektur att integrationsprojekt löper smidigt och felfritt. Världen förändrar sig, våra kunder förändrar sig och vi reagerar ständigt på detta. 


Kommunikationer & samarbete

Vår egenutvecklade e-Manage möjliggör kommunikationer och informationsutbyte med alla involverade parter beträffande transporter. E-manage är en avancerad plattform som ger oss möjligheten att utbyta information mellan parter på olika nivåer, även om de inte använder samma språk. Genom att fungera som ett flygledartorn kommunicerar vi med 4 000 chaufförer i Europa varje dag, samt med våra kunder och kedjepartners. Och e-Manage ger dig möjligheten att lägga ut hela processer på egen hand. Vi garanterar att din produktion har de material som krävs från OEM-tillverkare och leverantörer. Vi tillhandahåller även e-utbildningsprogram för leverantörer och kedjepartners så att de kan utnyttja möjligheterna i e-manage fullt ut. Detta gör det möjligt för alla parter att vara i kontakt med varandra.  


Planering & optimeringsplanering

Vi har gjort avsevärda investeringar i IT-system för att stödja våra kärnaktiviteter: daglig transportplanering och optimering av din leveranskedja via taktiska och strategiska simuleringar. För båda har vi utvecklat TES (Tactical Engineering Solution). Detta beräkningsverktyg kan fastställa ditt optimala (kostnadseffektiva) transportnätverk och automatiskt ta hänsyn till samlastningssamverkan mellan olika transportörer. Taktisk optimering baserad på total operativ planering på daglig basis. Simuleringar av kombinerade årliga volymer från olika transportörer kan beräknas inom ett par timmar till en fullständig detaljerad nivå (individuella resepriser).


Kommunikationsport för chaufförer

Vi tänjer också på gränserna beträffande utbyte av information för chaufförer. Introduktionen av DCG (driver communication gateway) möjliggör standardiserad kommunikation mellan omborddatorer och transporthanteringssystemet. DCG är helautomatiskt och utgör ett betydande steg framåt i det snabba och felfria informationsutbytet mellan chaufför och planerare. Vår realtidsinformation är ovärderlig för daglig transportplanering och ger viktiga strategiska analysinsikter. Dessutom möjliggör länkningen av omborddatorer till FMS CAN-buss-data vilket ger värdefull insikt i motorhanteringen och körstilen för varje enskild chaufför.


Säkerhet och kontinuitet

Du kan förvissa dig om att säkerheten för din företagskritiska och konkurrentkänsliga information skyddas.  Vi använder dubbla datacenter för att garantera tillgängligheten och tillförlitligheten för systemen. Data och applikationer replikeras i realtid mellan båda datacenter. Denna DRP-infrastruktur (Disaster Recovery Plan) är unik inom logistiksektorn.  


Vi tar ledningen inom IT

Med starka partners inom området IT-utveckling har vi tagit en klar ledning de senaste åren. År 2013 vann vi företagspriset ”IT-briljans” för Transport and Logistiek Nederland TLN. Alla ansträngningar fokuseras på mervärde för våra kunder.  


IT specialist

För mer information om vår affärsprocess, kommunikationsmöjligheter och applikationer inom IT, vänligen kontakta Bart Dessent - Corporate Business Process & Information Manager.

För mer information om tillgängligheten och tillförlitligheten hos våra system, problemhantering och vårt datacenter, vänligen kontakta Ton Bruil – Corporate IT Manager.

Ton Bruil

Bart Dessent