Logistiktjänster > Supply Chain Management > Ledande logistikleverantör

Ledande logistikleverantör

Den starkaste länken i din leveranskedja. 

Vi tar fullständigt ansvar för den operativa implementering av din leveranskedja eller en del av den.  Detta ger dig säkerhet och sinnesfrid.  För att transportera dina varor smartare, snabbare och billigare söker vi efter förbättringsmöjligheter i dina varor och informationsflöden.  


Lees meer over:

Operativ excellens

Ewals Cargo Care har sin egen kapacitet på 3 000 Mega Huckepack släpfordon och ett starkt partnernätverk över Europa och andra platser. Detta gör det möjligt för oss att möta alla logistiska utmaningar. Du har en enda kontaktpunkt oavsett vilka transportörer, lager eller partners vi använder. Vår starka internationella expertis och dynamiska transportplanering ger oss möjligheten att varje dag fastställa de mest förmånliga transportvägarna. Oavsett om dessa går via tåg, väg eller vatten, fastställer vi den bästa lösningen för dig enligt den aktuella situationen i Europa.


Nära samarbete

Total operativ kontroll kräver optimalt samarbete och informationsutbyte mellan alla parter i leveranskedjan: med våra logistikpartners, med dig som kund och med dina OEM-tillverkare och leverantörer. Vi använder vårt eget e-Manage-system för detta. Detta är en informationsplattform som ger oss möjligheten att arbeta tillsammans på alla möjliga sätt och på alla nivåer och att utbyta information via internet, EDI eller med andra metoder. E-manage möjliggör långtgående samarbete, eftersom vi kan harmonisera vår transportplanering sömlöst med din och även dina leverantörers produktionsprocess. Vår filosofi här är alltid: vi tar ledningen för att ge dig sinnesfrid. 


Logistikoptimering

Ewals Cargo Care vill inte bara hantera din leveranskedja, utan också ta den till en högre nivå. Vi söker i hela kedjan för att finna förbättringar och uppnå en ny nätverksdesign. Våra erfarna anställda använder kraftfulla egenutvecklade IT-system för detta ändamål, t.ex. TES (Tactical Engineering Solution). Våra tekniker använder detta beräkningsverktyg för att fastställa det optimala (kostnadseffektiva) transportnätverket för dig. Detta tar hänsyn till alla dina nätverksmöjligheter och flaskhalsar, samt söker efter samlastningssamverkan med andra Ewals-transporter och olika modalitetskombinationer. Vi designar din leveranskedja så effektivt som möjligt vilket resulterar i ca. 20 % besparingar i tid, pengar och CO2-utsläpp.


Den bästa vägen till de bästa resultaten

Ewals Cargo Care fokuserar på resultat men vi ägnar också stor uppmärksamhet på hur resultaten ska uppnås. Stark kundorientering är en särskiljande kapacitet hos Ewals Cargo; kundundersökningar visar att kunderna är mycket nöjda med våra kundchefer och vår kunskap inom sektorer där vi är starka, inbegripet bilindustrin.