Logistiktjänster > Transport

Din logistikpartner

Ewals Cargo Care är specialist på intermodala transporter på väg, järnväg och till sjöss'.

Vi har kontor i 17 europeiska länder och alla våra trailers  är utrustade för järnvägs- och sjötransport. Detta ger oss flexibilitet att hitta den mest optimala logistiklösningen.


Vårt europeiska nätverk

 • Starkt nätverk
  Vi har lokala representanter över hela Europa och ett starkt nätverk av samarbetspartners.
 • Egen utrustning
  Vi har fler än 3 000 Mega Huckpack XL trailers som alla är utrustade för transporter på väg, järnväg och till sjöss.
 • Volym
  Vi hanterar i genomsnitt 5 000 transporter per dag. Denna stora volym ger oss stordriftsfördelar, såsom stor operativ kapacitet och garanterad flexibilitet.
 • Support dygnet runt
  Våra transportplanerare arbetar dygnet runt, dag och natt för att hantera dina transportbehov via väg, järnväg eller till sjöss - det som passar dig bäst.

Din logistikleverantör nummer 1

Ewals Cargo Care utför hellasttransporter (FTL) och även dellasttransporter  (LTL). Oavsett vilka krav du har kan vi som din logistikpartner ta hand om alla dina olika transportbehov. Vi har ett starkt Europeiskt nätverk men kan också, med hjälp av samarbetspartners, ta hand om dina gobala logistikbehov. Tillsammans med våra internationella partners garanterar vi dig en god leveranssäkerhet och kontinuitet oavsett var i världen transporten sker.