Logistiktjänster > Transport > europeiskt nätverk

Europeiskt nätverk

Starka intermodala nätverkslösningar 

Styrkan i Ewals Cargo Cares Europeiska nätverk saknar motstycke.  Den består av lokala representanter i 15 länder och  ett etablerat nätverk av partners inom alla transportled.  


Lees meer over:

Den intermodala specialisten

Intermodala lösningar är Ewals Cargo Cares största styrka. Vi har den rätta logistikinfrastrukturen för att kunna kombinera transporter via väg, järnväg och till sjöss till en lösning som passar perfekt för dina transportbehov och din budget. Dessutom innebär vår intermodala strategi att vi nästan alltid kan erbjuda de mest konkurrenskraftiga europeiska FTL-transportpriserna för längre sträckor. 


Europeiskt fokus

Vi har alltid varit starka på transporter från kontinenten till Skandinavien och Storbritannien. Tusentals av av våra trailers korsar Europa varje dag. Vårt transportnätverk täcker ett stort antal rutter; från Skandinavien till Spanien  och Storbritannien till Centraleuropa. Och givetvis allt där emellan. Vi växer med våra kunder i Centraleuropa, vilket framgår av våra lokala kontor i Slovakien, Tjeckien och Rumänien. 


Flexibilitet i kedjan

Intermodala transporter gör oss extremt flexibla. Vi är inte knutna till ett transportsätt och vi kan snabbt växla mellan  olika upplägg om det krävs Detta ger oss möjlighet att optimiera planeringen av våra transporter och att leverera "just in time" och i korrekt sekvens till våra kunder.  Även över långa sträckor kan vi hålla leveranstiden och leverera just in time direkt till produktionslinan, vilket understryker styrkan i vårt intermodala nätverk. 


Passion för järnvägar

Med vår intermodala strategi ökar vi utnyttjandet av järnvägstransporter.

 • Maximal flexibilitet och skalbarhet
  Våra 3 000 egna Mega Huckepack XL trailers är alla utrustade för transport på väg, sjö och järnväg. Att alla trailers kan transporteras på järnväg ger både extra kapacitet och flexibilitet
 • Försäkran
  Järnvägstransporterna ger oss möjlighet att både undvika och minska den ökande mängden trafikstockningar.
 • Låga kostnader
  Volymen och storleken på våra intermodala transporter gör det möjligt för oss att minska kostnaderna på längre sträckor, vilket leder till lägre totala kostnader för dig som kund.
 • Miljövänlig
  Eftersom järnvägstransporter har betydligt lägre miljöpåverkan än vägtransporter, kan vi minska våra CO2-utsläpp ännu mer.

Triangelnätverk

En av anledningarna till att vi kan erbjuda så konkurrenskraftiga europeiska transporter är att vi arbetar med ett triangelnätverk. Mångsidigheten hos vår Mega trailer flotta och våra intermodala transportmöjligheter ger oss flexibiliteten att gå vart som helst inom vårt Europeiska nätverk utan att begränsas av specifika transport rutter. När vi gör så utnyttjar vi vår trailerkapacitet till max och reducerar antalet tomma km till det minimala. Detta gör oss till en av de mest kostnadseffektiva transportörerna i Europa på långdistanssträckor.