Megatrailer van Ewals Cargo Care in een berglandschap

Utrustning

En stor flotta för  hela ditt kapacitetsbehov. 

Ewals Cargo Care har en trailerflotta på 3 000 Mega Huckepack XL trailers som alla är utrustade för transport på väg, järnväg och till sjöss.  Den höga trailerkapaciteten och den stora mängden olika intermodala alternativ gör oss till en leverantör som kan utföra transportservice över hela Europa. 


Lees meer over:

Ständiga investeringar

Vi fortsätter att investera i vår flotta så att vi alltid använder den senaste trailermodellen. Vi utvecklar trailerna själva och i många fall tillsammans med våra kunder. Det var  Ewals Cargo Care som  introducerade Mega trailern på den Europeiska transportmarknaden på 1990-talet. Från bara 3 st trailers 1990 har denna trailermodell nu blivit standard inom transportnäringen. Vår senaste innovation , Mega Huckepack XLS är redan väl på väg att bli standard inom bilindustrin och andra industrier.


En historia av innovation

I årtionden har Ewals Cargo Care prioriterat kundinriktad innovation. Efter ett önskemål från en kund utvecklade vi på 1990-talet den 100 m3 stora Mega trailern som ger 20% större lastkapacitet än en konventionell trailer. Eftersom vi tror på styrkan i intermodala transporter utvecklade vi Mega Huckepack XL trailer baserat på vår Mega trailer; en trailer som kan lyftas med kran till en speciell järnvägsvagn, men som också kan användas på väg- och sjötransporter. Hela vår flotta utgörs nu av dessa mångsidiga trailers och transportörer från hela Europa övergår till dessa. Idag ligger Ewals Cargo Care redan ett steg före med introduktionen av Mega Huckepack XLS. 


Den nya standarden: Mega Huckepack XLS

Mega Huckepack XLS är det ultimata inom lastsäkerhet.
XL är den europeiska standardkoden för lastsäkerhet och ”S” står för ”extra Strong, Safe and Secure”. Det specialförstärkta kapellet på Mega Huckepack XLS minskar risken för stölder. Kapellet har försetts med ett stort antal extra vertikala aluminium stänger, vilket gör att det inte kan skäras upp. XLS är patenterad och godkänd av tyska TÜV-myndigheter och lovordas nu av alltfler entusiastiska kunder. 


Extra stark & säker

Konstruktionen på Mega Huckepack XLS ger en starkare och säkrare trailer för last såsom däck, bigbags och annan last som tenderar att bukta ut i trailerns kapell under transporten. Den unika XLS konstruktionen motverkar detta genom att se till att maximal tillåten trailerbredd inte överskrids. XLS innehåller inga separata komponenter och garanterar att sidoväggarna inte trycks ut.


Modern lastbils flotta

Vår moderna lastbilsflotta består av 500 egna bilar plus ytterligare 800 bilar från underleverantörer. 69 % av de egna lastbilarna har Euro 6 motorer som reducerar utsläppen av CO² . Alla bilar har en färddator genom vilken chaufförer och planerare har förbindelse med varandra och som förenklar kommunikationen av instruktioner, last- och loss information eller specifika kundkrav.


Specialutrustning

Om du behöver transportera varor som har särskilda krav, inbegripet särskilt ömtåliga varor eller varor som kräver extra säkerhet eller dylikt , är du välkommen att ta upp detta med oss, så kommer vi att hitta en lämplig lösning. Vi har en trailer med två våningar varav den övre är justerbar för att kunna skapa flera alternativa nivåer för gods av olika storlekar; idealiskt för gods som inte kan staplas. TIR- trailern förseglas av tullen för transport utanför den Europeiska unionen och box trailern har hårda väggar och extra lås för ytterligare säkerhet. Om ingen lösning finns tillgänglig, skapar vi en egen lösning. Vem vet, tillsammans kan vi kanske skapa nästa framgångsrika innovation.