Generella villkor

Allmänna villkor

Allmänna villkor för försäljning av logistiktjänster

Villkor för logistiktjänster (LSV 2014, översatt som 'LSC 2014'), registrerad 2e April, 2014, gäller för alla våra aktiviteter (inclusive lasting, lagring, lossning kontrakterade av oss) samt kontrakt och andra juridiska dokument, med radering av den sista meningen på Artikel 6 Paragraf 5, LSV 2014, och med undantagen enligt nedan.

För speditionstjänster samt tull- och skatterådgivning tillämpas de Nederländska Speditionsvillkoren, Fenex registrerat 1e Juli 2004, med undantag av Artiklarna 18, 19 och 23 vilka är ersatta av Artikel 12, paragraf 3 samt Artiklarna 13 och 14 från LSV 2014 (skiljedomsförfarande klausul där orden ”till vilka dessa villkor tillämpas” är borttagna). LSV 2014 och de Nederländska speditionsvillkoren , Fenex ersätter alla tillämpliga uppdragsgivares villkor

LSV 2014 och de Nederländska speditionsvillkoren  finns tillgängliga här:

Logistics Services Conditions

Dutch Forwarding Conditions

 

Allmänna köpevillkor

Till alla våra inköpstransaktioner är Ewals Cargo Cares inköpsvillkor tillämpliga. Dessa villkor finns registrerade på den Holländska Handelskammaren under nummer 12042134.  

Dessa inköps villkor finns tillgängliga  här:

Purchase Conditions

 

Code of Ethics Ewals Group

Code of Ethics Ewals Group

Spoedtransporten

Lagar & Förordningar

Internationella transporter via väg:  

CMR Treaty   

Nationella transporter via väg:  

AVC  

Warehousing:

PD Conditions  
Expedition:
Fenex conditions  

Transport via järnväg:

CIM/COTIF  

Transport via sjö:

Hague Visby rules  

Transport via flyg:

Montreal convention  
 Late payments: Directive 2011/7/ EU combating late 
payments in commercial transactions