Megatrailers van Ewals Cargo Care op een rij
Transportpartner > Underleverantör och charter

Optimal transport genom samarbete med åkerier

Ewals Cargo Care har ett globalt nätverk av partners vilket gör att vi kan erbjuda transporttjänster runtom i Europa och resten av världen.

Ewals Cargo Care's egen flotta på 3 000 trailers kombineras med flottan hos ett stort antal transportpartners för att kunna säkerställa hållbara och kostnadseffektiva tjänster för våra kunder.Läs mer om:

Underleverantör

Genom samarbete med ett antal olika leverantörer av dragbilstjänster har Ewals Cargo care tillgång till ett omfattande nätverk som kan anpassas till förändringar på marknaden.

En flexibel flotta med dragbilar av hög kvalitet har en avgörande plats i vår portfölj av tjänster. Den nuvarande flottan av dragbilar ägs till 33% av Ewals och är till 66% inhyrd från underleverantörer. Ewals erbjuder ett långsiktigt samarbete för dragbilsoperatörer som baseras på ömsesidigt förtroende och levererad kvalitet.

Charter

Ewals Cargo Care's många kontakter med andra logistikpartners gör att vi kan klara varje utmaning och önskemål från kunder. 

Vårt nätverk inom transport förlitar sig på hållbara relationer med våra transportpartners. Ewals Cargo Care's specifika kunskap om marknaden och erfarenhet gör att vi kan identifiera de bästa lastningarna för att utnyttja Era dragbilar så effektivt som möjligt samtidigt som vi noterar era särskilda lokala behov.


Modern trailerflotta

Ewals Cargo Care's trailers hålls uppdaterade med de senaste utvecklingarna inom teknologi och design. Detta ger en stor och mångsidig flotta som kan möta alla krav från våra kunder och leva upp till de tuffaste logistiska utmaningarna.


Försäljning av dragbilar

Ewals Cargo Care erbjuder konkurrenskraftiga priser på begagnade dragbilar inom vårt eget program "Second life". Vi kan även hjälpa till med olika alternativ för finansiering av nya dragbilar från de flesta tillverkare. 


Leasing av dragbilar

Om inköp av dragbilar inte är ett alternativ så kan Ewals Cargo Care erbjuda arrangemang inom leasing. Nya eller begagnade dragbilar kan leasas på förmånliga villkor och samtliga uppfyller specifikationerna från Ewals Cargo Care för att kunna köra vår flotta av Mega trailers. 


Kort för diesel och tull

Som en av våra dragbilspartners kan Ni dra fördel av ett bränslekort från Ewals Cargo Care. Kostnader för bränsle dras av från beloppet som ska betalas av Ewals Cargo Care för utförda transporttjänster. Detta system leder till fördelar som lägre bränslekostnader, mindre administration och bättre likviditet för våra dragbilspartners.


Återkrävande av skatt

Om det behövs så kan Ewals Cargo Care hjälpa till med att få tillbaka utländska skattebelopp mot en överenskommen andel.


Kollektiv försäkring

Ewals tillhandahåller till en förmånlig premie en CTA- eller CMR-försäkring,  som uppfyller kraven från Ewals Cargo Care.

 


System för uppföljning - Track and Trace

Ewals Cargo Care föredrar att ha system för uppföljning (tracing and tracking) i alla dragbilar. Dessa kan tillhandahållas och installeras nya eller begagnade till förmånliga priser.   


Ibland kan förskottsbetalningar göras för fordringar från underleverantörer. Dessa är i allmänhet föremål för en administrativ avgift på en procent.